Wat verandert er voor ondernemers en bedrijven?

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Voor ondernemers

Afschaffing oudedagsreserve

Afschaffing

Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2023 hun oudedagreserve niet meer verder opbouwen.

Werkwijze oudedagsreserve

Ondernemers kunnen met de oudedagreserve een deel van de winst reserveren voor een oudedagvoorziening. Hierdoor betalen ze het jaar dat ze het deel van de winst reserveren minder inkomstenbelasting. Wordt de oudedagsreserve niet gebruikt voor een lijfrente die aan de voorwaarden voldoet? Dan moeten ondernemers de inkomstenbelasting alsnog betalen. Dit is een vorm van belastinguitstel.

Einde oudedagsreserve

Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd. De opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Dat betekent dat het hele bedrag in één keer vrijkomt en de ondernemer daar belasting over betaalt. Of het kan worden omgezet in een lijfrente product.
Tarieven vennootschapsbelasting

Aanpassing tarief vennootschapsbelasting

In 2022 geldt het lage tarief voor winsten tot € 395.000. Hogere winsten worden belast met 25%. Vanaf 2023 wordt de grens naar het hogere tarief verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Bedrijven betalen hierdoor eerder het hoge vpb-tarief. Daarnaast wordt het lage tarief verhoogd van 15% naar 19%.
Belastingschijf 2023
Tot en met € 200.000 19%
Meer dan € 200.000 25,8%
Steeds minder zelfstandigenaftrek

Steeds minder zelfstandigenaftrek

Als ondernemer hoeft u door de zelfstandigenaftrek over € 6.310 winst (2022) geen belasting te betalen. Deze zelfstandigenaftrek wordt sinds 2021 stapsgewijs teruggebracht naar € 900 in 2027. Ter compensatie wordt de arbeidskorting verhoogd.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Jaar Bedrag zelfstandigenaftrek
2022 € 6.310
2023 € 5.030
2024 € 3.750
2025 € 2.470
2026 € 1.200
2027 € 900
Verplichte aov voor zzp'ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers

Voor zzp’ers werd in het pensioenakkoord een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) opgenomen. Het voorstel heeft een aantal uitgangspunten:

  • Uitkering maximaal bruto minimum loon (ongeveer € 1.650 per maand).
  • Premie maximaal € 220 per maand (bruto).
  • Dekking op basis van gangbare arbeid (Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog zou kunnen uitvoeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.).
  • De wachttijd (eigenrisicoperiode) is standaard 52 weken. Deze periode kan aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie.
  • Zzp’ers die al een verzekering hebben of zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.

Moeilijk uitvoerbaar

In de praktijk blijkt de uitwerking van het voorstel op allerlei bezwaren te stuiten. Op deze manier duurt het waarschijnlijk nog jaren voordat deze verzekering het levenslicht ziet. Er gaan inmiddels dan ook stemmen op om niet meer uit te gaan van een verplichte aov voor zzp'ers, maar van een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Dit kan op meer draagvlak rekenen en kan daardoor misschien sneller uitgevoerd worden.

Voor werkgevers

Toekomst pensioenen

Pensioenakkoord

Veel maatregelen rondom pensioenen vloeien voort uit het pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.
Meer informatie
Uitbreiding regeling voor ouderschapsverlof

Uitbreiding regeling voor ouderschapsverlof

De regeling voor ouderschapsverlof is sinds augustus 2022 uitgebreid. Ouders kunnen voortaan betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind.
Meer informatie
Collectiviteitskorting zorgverzekering vervalt

Collectiviteitskorting zorgverzekering vervalt

Per 1 januari 2023 vervalt de mogelijkheid van zorgverzekeraars om maximaal 5% collectiviteitskorting op de basisverzekering te geven. Op de aanvullende zorgverzekering blijft het geven van korting wel mogelijk.

Deze berichten zijn misschien ook interessant voor u


13 november 2022

Ondernemer en bedrijf: wat verandert er?

De verplichte aov voor zzp'ers blijkt moeilijk uitvoerbaar. De zelfstandigenaftrek gaat nog sneller omlaag en de oudedagsreserve wordt afgeschaft. Een helder overzicht voor ondernemers en bedrijven van de belangrijkste wijzigingen.
21 september 2022

Een nieuw pensioenstelsel. Wat betekent dat voor u?

U heeft straks minder zekerheid dan nu, maar uw pensioen wordt wel persoonlijker. In deze blog staan we uitgebreid stil bij alle veranderingen.
1 maart 2022

Belastingvrij schenken voor eigen woning

Geld schenken aan uw kind of kleinkind voor een koopwoning? U kunt alleen dit jaar nog gebruik maken van de vrijstelling van € 106.671. Vanaf 2023 wordt het bedrag van de vrijstelling fors verlaagd